Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Изберете правилната подредба, за да допълните в изреченията:

  1) Основен композиционен принцип в стихотворението "Моята молитва" е .....
  2) Жанрът на "Хаджи Димитър" .......
  3) Гражданска елегия е Базовото стихотворение ......
  4) Цикълът "Разни хора - разни идеали" се състои от фейлетона.......

 2. Кои жанрове са типични за българската следосвобожденска литература през 80 - 90 години на XIX век:
 3. Посочете вярното:
 4. Изберете вярната подредба на творбите и жанрът им:

  а/ "По изборите в Свищов" 1) разказ
  б/ "Чичовци" 2) пътепис
  в/ "Косачи" 3) фейлетон
  г/ "До Желюша с говежди вагони" 4) повест

 5. Кой от посочените принципи не се отнася за символ нстичпата естетика:
 6. Посочете ВЯРНОТО твърдение:
 7. Посочете от кое произведение на Елин Пелин е откъсът и за кого от героите се отнася:

  Сега той имаше само земя, широка и корава земя, с която трябваше да се бори. Труд и нищо друго, но неговото сърце беше леко, птиче сърце. То обичаше да живее тъй, само по себе си. Трудът го плашеше.

 8. В коя от посочените творби има ретроспекция:
 9. Кой от посочените проблеми, свързани с "Бай Ганьо", не е дискусионен:
 10. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение:

Матура български език и литература за 11-ти клас

Тестът е предназначен да провери знанията на учениците по правопис и правоговор на Българския език. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-19 09:57:22
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita