Тест по търговско право вариант 7

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:31:21
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Преди вземане на решение за преобразуване между участващите в него приемащи и/или преобразуващи се дружества се сключва:
  2. Когато съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества трябва да получат безналични акции, управителният орган на приемащо или новоучредено дружество заявява регистрацията на емисията акции, включително откриването на сметки или прехвърлянето на вече издадени акции, пред:
  3. Заявлението за вписване на преобразуването не може да бъде направено по-късно от:
  4. Наименованието "менителница" се изписва:
  5. Менителница, в която не е посочено мястото на плащане, се смята платима:
  6. Ако в менителницата сумата е написана няколко пъти с думи или с цифри, при различие важи:
  7. Менителницата:
  8. При менителница, плати ма на предявяване или на определен срок след предявяването, ако издателят е поел задължение за лихва върху сумата, размерът на лихвата трябва да бъде:
  9. Запис на заповед е:
  10. Запис на заповед, в който не е посочено мястото на издаването, се смята издаден: