Тест по търговско право вариант 4

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:29:31
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Неплатежоспособен е търговец:
  2. Производство по несъстоятелност по реда на ТЗ се открива за:
  3. Масата на несъстоятелността обхваща:
  4. Кога стават изискуеми всички парични и непарични задължения на длъжника?
  5. Какъв е срокът, в който длъжник, станал неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен да поиска откриване на производство по несъстоятелност?
  6. В какъв срок кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността:
  7. За недействително по отношение кредиторите на несъстоятелността може да бъде обявено учредяването на ипотека, залог или друго обезпечение, ако:
  8. Първото събрание на кредиторите се свиква:
  9. Решението за обявяване на несъстоятелност има действие:
  10. Продажбата на вещи и имуществени права при осребряване на имуществото се извършва: