Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Превозвачът не отговаря:
  2. Застраховател е:
  3. С договора за застраховка застрахователят:
  4. По искане на застрахования за удостоверяване на сключен застрахователен договор застрахователят издава и:
  5. Предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане:
  6. Договорът за застраховка на чуждо имущество е:
  7. Договор за застраховка „Живот” се сключва:
  8. Договорът за застраховка „Живот” с покритие за случай на смърт на малолетно лице или на лице, поставено под пълно запрещение, както и с покритие на рисковете от аборт или раждане на мъртво дете е:
  9. С договор за обикновен банков влог банката се задължава срещу възнаграждение да пази:
  10. Пълномощник може да тегли суми от паричен влог, ако:

Тест по търговско право вариант 3

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:29:16
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas