Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Стойността на израза 5 + 5 : 5 + 5 + 5 . 5 – 5 е :
 2. Ваньо разполага с картончета, на които са записани цифри, както е показано на схемата. Колко на брой различни двуцифрени числа може да образува с тях?
  test matematika 2 klas
 3. На витрината на магазин за детски играчки наредили плюшени мечета и зайчета във формата на триъгълник, като най-отдолу на първия ред поставили едно мече, на втория - две зайчета, след това 3 мечета, после 4 зайчета и т.н. Общо наредили 10 реда. Колко са на брой всички наредени играчки?
 4. Второкласникът Веско има един брат, а сестричката му има толкова братя, колкото и сестри. Колко деца има в семейството на Веско?
 5. Един дърводелец трябвало да нареже дърво, дълго 9 метра на части от по 1 м. За всяко разрязване взема по 4 лв. Колко лева трябва да получи за нарязването на това дърво?
 6. Равностранен триъгълник има обиколка 18 см. Страната му е равна на ширината на правоъгълник, която е с 3 см по-къса от дължината му. Намерете обиколката на правоъгълника.
 7. Петъо има брат близнак и сестра. На колко години е сестрата, ако е с 1 година по-голяма от братята си, а сборът от годините на тримата е 10?
 8. Край ограда в права линия са засадени 5 тополи, така че разстоянието между две съседни тополи е едно и също. Ако разстоянието между първата и последната тополи е 20 метра, колко е разстоянието между две съседни тополи?
 9. От кибритени клечки е направена фигура, съставена от квадрати, като на чертежа. Всяка страна на клетка е една кибритена клечка. Колко клечки най-малко трябва да премахнем, за да получим 5 квадрата със страна една кибритена клечка?
  test matematika 2 klas
 10. На математическо състезание Явор решил вярно няколко задачи, Светла – 3 пъти повече, а Никола – с 2 повече от Светла. Ако тримата общо са решили вярно 44 задачи, колко задачи е решил вярно Явор?

Тест от математическо състезание за 2-ри клас XI

Задачи за подготовка за математически състезания 2 клас. Задачите могат да се паднат на състезания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:58:25
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 2 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas