Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Разгледайте редицата от числа: 4, 5, 7, 10, 14, 19, ... . Открийте зависимостта между тях. Следващото число в редицата е:
  2. Веско си купил тетрадка и номерирал страниците й, като стигнал до 80 . Колко пъти е написал цифрата 2?
  3. Обиколката на един триъгълник е с 2 см по-голяма от обиколката на друг триъгълник. Едната от страните на първия триъгълник е 7 см, втората му страна е с 2 см по-дълга от първата, а третата му страна е с 5 см по-къса от втората. Обиколката на втория триъгълник е:
  4. В поредицата цифри 7108345 зачеркнете 5 цифри така, че полученото число да е най-голямо. Разликата на полученото число и двуцифреното число, което е записано с еднакви цифри и има цифра на единиците 7 е:
  5. Ученик наблюдавал трицветен уличен светофар за известно време и преброил 10 светвалия на зелената светлина. Колко пъти през това време е светнала жълтата светлина?
  6. Разполагате с 3 цветни молива: син, зелен и червен. Колко различно оцветени знамена може да направите?
  7. Три второкласнички брали цветя. Едната набрала 6, втората – по-малко, а третата – 2 . Ако общият брой цветя, набрани от трите второкласнички, е двуцифрено число с еднакви цифри, колко цветя е набрала втората второкласничка?
  8. Иван и Петър се срещнали на улицата и видели, написано на асфалта, едноцифрено число. Иван извадил 1 от видяното число, а Петър прибавил 2 към видяното число. Двамата смятали вярно и получили един и същ резултат. Кое число е видял Петър?
  9. Мария имала 7 бонбона, а сестра й по-малко. След като двете изяли по един бонбон, Мария дала два на сестра си и тогава бонбоните им станали поравно. Колко бонбона е имала първоначално сестрата на Мария?
  10. Първото число е 20, а всяко следващо е с 3 по-голямо. Кое е осмото число в редицата?

Тест от математическо състезание за 2-ри клас VII

Това е тестът, който се падна и е решаван на Великденското състезание по математика за 2 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:50:36
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 2 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas