Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. A=49-(22+3), B=16-(19-8), A+B=?
 2. Обиколката на квадрат не може да бъде
 3. Коя фигура съдържа най-много триъгълници?
  test matematika 2 klas
 4. Намерете броя на всички двуцифрени числа с различни цифри , които се записват с цифрите 0, 1, 7;
 5. Колко и какви фигури трябва да се поставят в празното бяло квадратче?
  test matematika 2 klas
 6. По кои камъчета е най-прекият път през реката?
  test matematika 2 klas
 7. Сборът на три последователни числа е с едно по-малко от най-малкото четно двуцифренно число записано с еднакви цифри. Колко ще получим ако този сбор го увеличим с най-малкото от тези три числа?
 8. Колко двуцифрени числа могат да се поставят на мястото на * , ако 23– (3+*)>1+(5–3) ?
 9. Стопанин отглежда кокошки и овце. Броят на краката им е 14 . След като продали две от тях, общият брой на краката и главите на останалите станал 10 . Колко кокошки е имал първоначално?
 10. От най-голямото двуцифрено число, записано с различни цифри, извадете сбора на най-голямото едноцифрено число и числото, което има 5 дес. и 6 ед.

Тест от математическо състезание за 2-ри клас III

Задачи за подготовка за математически състезания 2 клас. Задачите могат да се паднат на състезания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:42:28
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 2 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas