Тест - основи на маркетинга

Тестът е подходящ за самоподготовка и самопроверка върху основните понятия и принципи в маркетинга.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:30:50
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Маркетинга е съвременна икономическа наука, която учи мениджъра как:
  2. Видовете маркетинг са се формирали в съответствие с:
  3. Маркетинговото проучване включва дейностите:
  4. Маркетинговия микс на услугите зависи пряко от:
  5. Търсенето и предлагането на услугите:
  6. Какво се съдържа в „черната кутия” на съзнанието:
  7. Търговската концепция не цели нито едно от посоченото:
  8. Ролята на маркетинга се състои в:
  9. Пазара на потребителски стоки се различава от пазара на инвестиционни стоки по:
  10. Едно семейство е решило да си закупи автомобил. Съпругата предявява претенции към размера и марката на автомобила. В каква роля участва тя при вземането на решение за покупка?