Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Компания “Данон” купува краве мляко, което преработва в сирене. В тази си роля на купувач, “Данон” е част от:
  2. Кой от неконтролираните фактори на МОС трябва да се свържи с повишението на броя на дейностите, подлежими на правителствено контролиране:
  3. Коя от изброените ситуации се свързва с действието на контролирания фактор на средата?
  4. Трайният спад в продажбата на стоки за крайно потребление рефлектира върху ______ фактори на производството в посока на :
  5. Понятието “социални общности” е свързано с “
  6. Склад на едро, който купува брашно, за да го продаде на фирма “Нилана”, произвежда хляб и тестени изделия, е част от:
  7. Контактна група за защита на децата разпространява информация за заразени бебета в Индия с млечна храна на компания “Нестле”. Кой фактор на средата провокира последвалият спад в продажбите на компанията?
  8. Потребителите са”
  9. Специалистите по маркетинг свързват характеристиките на етническия и расов облик на целевите потребители с един _______________ на МОС:
  10. Кои от изброените фактори са едновременно елементи на микросредата и спдат към неконтролираните _________:

Примерен тeст по маркетинг

Тестът е подходящ за проверка на знанията както на студентите така и на учениците от търговските гимназии и паралелките с икономически профили.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:28:59
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas