Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. През 681 г. хан Аспарух сключва мирен договор с:
  2. През 894 г. цар Симеон започва война срещу:
  3. През лятото на 968 г. започва поход срещу Българското царство:
  4. През периода на византийската власт в българските земи (XIXII в.) основно духовно средище на българите е:
  5. Първият цар на възобновеното Българско царство е:
  6. Търновските боляри Иванко и Добромир Хриз стават независими владетели в:
  7. Цар Калоян нанася съкрушителен удар на латинците при:
  8. През XIII и XIV в. в културата на православните славянски държави нараства ролята на:
  9. В края на XVI в. кой влашки войвода организира нападения на юг от р. Дунав, достигнали чак до София?
  10. Сред най-известните панаири в българските земи през XVIII в. са:

Тест История и цивилизация за подготовка за матура VIII

Това е примерен кандидат-студентски тест по история на България, в който са вклучени само въпросите от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:26:52
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas