Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Славянските нападения срещу Солун са описани в:
  2. Българската победа над ромеите при Версиникия става на:
  3. През 886 г. от Великоморавия в България пристигат:
  4. През 924 г. цар Симеон присъединява към България земите на:
  5. През 927 г. на българския престол се възкачва:
  6. Битката между българи и византийци при с. Ключ става в:
  7. Цар Калоян обсажда Солун в:
  8. Основни органи на централното управление във Второто българско царство са:
  9. Търновското царство е унищожено през:
  10. Паисий Хилендарски умира през:

Тест История и цивилизация за подготовка за Матура IV

Това е примерен кандидат-студентски тест по история на България, в който са вклучени само въпросите от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:20:41
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas