Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В края на VI в. славините, заедно с аварите, обсаждат:
  2. През 807 г. император Никифор I Геник тръгва на поход срещу:
  3. Разпространението на християнството в балканските провин-ции на Римската империя се извършва от апостолите:
  4. По време на българо-византийската война от 894-896 г. цар Симеон преговаря с:
  5. Цар Петър (927-969) сключва династичен брак с:
  6. Цар Асен I пренася мощите на Св. Иван Рилски от:
  7. Кръглата църква във Велики Преслав е построена по времето иа:
  8. През XIV в. видни български исихасти са:
  9. Видинското царство е унищожено през:
  10. По силата на Карловацкия мирен договор от 1699 г. Османската империя:

Тест по история - "Българските земи"

Тестът е подходящ за оценка на знанията на учениците по история и цивилизация.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:09:05
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas