Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. През 705 г. хан Тервел получава от император Юстиниан II титлата:
  2. Хан Крум превзема Сердика през:
  3. Покръстването на българите става при:
  4. През 913 г. цар Симеон обсажда:
  5. През лятото на 968 г. започва поход срещу Българското царство:
  6. България е завладяна от Византия през:
  7. През 1235 г. в Лампсак се осъществява:
  8. През ХШ-Х1У в. в България образованието се осъществява в:
  9. "Джизие" е:
  10. По време на насилствения си престой при Осман Пазвантоглу Софроний Врачански съставя:

Примерен тест по история и цивилизация за ДЗИ 3

Решете този тест и проверете знанията си по история и цижилизация на ниво матура. Тестът включва 30 въпроса от затворен тип и отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:07:58
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas