Примерен тест по история и цивилизация за ДЗИ 2

Решете този тест и проверете знанията си по история и цижилизация на ниво матура. Тестът включва 30 въпроса от затворен тип и отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:07:03
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Българската държава постига международно признание от Византия през:
  2. Първото териториално разширение на Българското ханство става при:
  3. По времето на хан Пресиян към Българското ханство се присъединяват:
  4. Символичен израз на пълната победа на християнството в България става:
  5. Руският княз Светослав организира своя първи поход срещу България през:
  6. През 1204 г. цар Калоян сключва:
  7. През XIV в. покровител на българската книжнина е:
  8. Св. Иван Рилски е родоначалник на:
  9. В битката при Лепанто (1571 г.):
  10. Самоковският препис на Паисиевата история от 1771 г. е дело на: