Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В образуването на българската държава участват:
  2. Хан Омуртаг изпраща български пратеничества до император Людовик Благочестиви с цел:
  3. В официалното въвеждане на християнството княз Борис I вижда основния път за:
  4. Преместването на българското тържище от Константинопол в Солун през 894 г. довежда до:
  5. През 965 г. цар Петър сключва договор с:
  6. Победата над византийците при Тревненския проход през 1190 г. създава условия за настъпление на цар Асен I в:
  7. През Х1-ХП в. основни средища на българската култура са:
  8. Исихазмът и варлаамитството са:
  9. Дионисий Рали и Тодор Балина са ръководители на:
  10. "Молбата" на Софроний Врачански до ген. Кутузов е изготвена през:

Примерен тест - история 2

Решете този тест и проверете знанията си по история и цижилизация на ниво матура. Тестът включва 30 въпроса от затворен тип и отговаря на изискванията за формат на зрелостен изпит определени от МОН. Всеки от въпросите има точно един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:05:40
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas