ТЕСТ по география за 11, 12 клас и кандидат-студенти

Това е тест с въпроси, които са предназначени за кандидат-студентски изпит върху География на България.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 18:31:03
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Граничният контролно-пропусквателен пункт „Илинден” е разположен по:
  2. Върховете Радомир и Гоцев връх са съответно най-високите на планините:
  3. Находища на каолин има при:
  4. Карстовите води се образуват във варовикови терени. Посочете изворите, които не са карстови:
  5. Минералните води биват студени (до 37°С), топли (37-60°С) и горещи (над 60°С). Кой от изброените минерални извори е студен:
  6. Кое от посочените находища на медни руди разполага с най-големи геоложки запаси:
  7. Върховете Буная, Братия и Богдан се намират в:
  8. Посочете вярното твърдение за средната продължителност на живота и нивата на детска смъртност в България през последните години:
  9. България се слави с високодобивни сортове слънчоглед. Кой от посочените сортове не спада към тях?:
  10. Кои от посочените селскостопански култури са средноевропейски: