Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В коя от групите отраслите се отнасят към третичния сектор?
  2. Коя група фактори НЕ оказват влияние върху развитието на транспорта в България?
  3. Коя от характеристиките на транспорта в България НЕ се влияе от особеностите на релефа?
  4. Колко са основните жп линии в България?
  5. Кой вид транспорт има най-голяма достъпност, маневреност и проходимост и е най-разпространеният в България?
  6. Кой вид транспорт превозва масови товари на дълги разстояния, превозите му имат най-ниска себестойност и заема първо място по обем на извършената работа?
  7. Коя група страни заемат водещо място в стокообмена на България?
  8. Коя автомагистрала преминава през прохода Витиня?
  9. В кое от селищата не се развива балнеолечебен туризъм?
  10. В коя планина се намира известното планинско туристическо селище Боровец?

Тест по география - Третичен сектор на българското стопанство

Тест по география - Tретичен сектор на българското стопанство тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 18:27:19
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas