Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от особеностите на природноресурсния потенциал на България като фактор за нейното стопанско развитие не е вярна?
  2. Кога се формира българският национален пазар?
  3. Какъв тип е стопанството на България в периода от 1945 до 1989 г.?
  4. Кои стопански отрасли са приоритетни в развитието на стопанството от 1945 до 1989 г.?
  5. Кой от стопанските сектори заема първо място по относителен дял в БВП и в броя на заетите в стопанството?
  6. Кои земеделски култури имат най-голям дял в обработваната земя на България?
  7. Коя земеделска култура е най-разпространена в Дунавската равнина?
  8. В кои от посочените територии се отглеждат ранни зеленчуци?
  9. В кои от посочените райони се развива бубарството?
  10. Кой вид въглища имат най-голям относителен дял във въгледобива на България?

Тест по география - Стопанство на България

Тест по география - География на България тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 17:24:37
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas