Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са най-старите селища по българейте земи?
  2. Градовете Варна, Несебър, Созопол и Поморие са основани от:
  3. Градовете Монтана, Разград, Силистра, Видни, Ловеч и Русе са основани от:
  4. София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Кюстендил и Благоевград са основани от:
  5. Кои от посочените групи селища възникват като занаятчийски центрове в началото на XVIII век?
  6. В коя от посочените територии надморската височина на селищната мрежа е най-голяма?
  7. Към коя група селища се отнасят Гоце Делчев, Петрич, Перник, Радомир и Карлово според класификацията им по особености на релефа?
  8. Към кои група селища се отнасят Мездра, Червен бряг и Горна Оряховица според класификацията им съобразно функциите?
  9. В коя част на България селата са с най-малка гъстота?
  10. Колко са градовете в България през 2009 г.?

Тест по география - Селища и урбанизация в България

Тест по география - География на България тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 17:23:23
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas