Тест по география - География на населението в България

Тест по география - География на България тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 17:22:06
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Формирането на българската народност е резултат от сливането на:
  2. Кое от историческите събития няма отношение към процеса на формиране на българската народност?
  3. Броят на населението на България е:
  4. Кой фактор променя средната гъстота на населението в България през последните години?
  5. Средната гъстота па населението след 1989 г. показва тенденция на трайно намаляване, и през 2008 г. е:
  6. В коя ог посочените територии гъстотата на населението е най-малка?
  7. В кой височинен пояс средната гъстота на населението е най-голяма?
  8. Как се определи стойността на естествения прираст на населението?
  9. Каква стойност има раждаемостта в България през 2008 г.?
  10. В коя от посочените територии стойностите на раждаемостта са най-високи?