Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените твърдения най-пълно отразява същността на природногеографските области?
  2. Коя от посочените територии не е природногеографска област?
  3. Към коя природногеографска област се отнася територията на Осогово-Беласишката планинска редица?
  4. Задбалканските котловини са част от територията на:
  5. Кои от котловините са разположени в Краището?
  6. Коя от двойките котловини НЕ са оградни за Рила?
  7. Към коя природногеографска подобласт се отнася долното течение на р. Струма?
  8. Към територията на коя природногеографска подобласт се отнасят Лозенска планина, Плана, Витоша, Люлин, Вискяр и Завалска нланина?
  9. Кои реки разделят Дунавската равнина на 3 подобласти - Западна, Средна и Източна?
  10. В коя част на Дунавската равнина континенталността на климата е най-силно изразена?

Тест по география - География на природните области в България

Тест по география - природногеографските области тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 17:20:36
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas