Климат на България тест за подготовка за ДЗИ

Тестът има за цел за провери общата култура на зрелостниците върху материала по климата на България. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 14:22:10
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от предложените определения за същността на климата е най-пълно и вярно?
  2. Коя от изброените групи фактори не се отнася към климатообразуващите?
  3. Кой от посочените климатични фактори не се отнася към групата на географските?
  4. Кое от твърденията не се отнася до влиянието на релефа върху климата на България?
  5. Климатът в България може да бъде определен като:
  6. Колко е средногодишната температура на въздуха в България?
  7. Най-ниски средногодишни стойности на температурата на въздуха в Бълга¬рия се измерват:
  8. Къде в Българин се измерва най-висока средногодишна стойност на въздуха?
  9. Каква е стойността на абсолютния минимум на температурата в Българин?
  10. Къде е измерен абсолютният максимум на температурата в България -45,2°С?