Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Лудическата функция на езика обикновено се комбинира с емотивната при:
  2. Немският език не е със статут на официален държавен език в:
  3. За билингвизма е задължително:
  4. Сленгът представлява:
  5. Африкати са:
  6. В коя от думите има глайд:
  7. На кой от редовете всички примери са за грамеми?
  8. Рекция е синоним на:
  9. Абсолютната синонимия се нарича:
  10. Словосъчетанието жар птица е изградено чрез:

Тест по увод общото езикознание вариант 9

Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината общото езикознание. Всички въпроси са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 12:57:22
Предмет: Езикознание
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas