Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Числото седемстотин и девет милиона дванадесет хиляди и осем се записва с цифри така:
 2. Резултатът от пресмятането на израза 2135 : 7 + 4865 : 7 е равен на:
 3. Кои три числа са по-малки от 30 020?
 4. Коя отсечка е радиус на окръжността?
  атематика
 5. От 6831 кг домати произвели количество кетчуп, което е 11 пъти по-малко от използваните домати. Колко килограма кетчуп са получили?
 6. Сборът на числата 6 508 702 и 887 268 е равен на:
 7. Колко е дължината на начертаната отсечка? matem
 8. С кое действие се намира неизвестното делимо от:
  matem: 4 = 7612?
 9. С римски цифри 14. век се записва така:
 10. Лицето на правоъгълник е 216 кв.м, а ширината му е 8 м. Дължината на правоъгълника е:

Тест - по математика

Тест - по математика за IV клас

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas