Тест по увод общото езикознание вариант 4

Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината езикознание. Всички въпроси са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 12:51:47
Предмет: Езикознание
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Датският структурализъм е свързан с:
  2. С коя езикова функция се свързва преследването на пряк физически резултат посредством изричането или изписването на текст с формулен характер?
  3. Етноезикът е:
  4. Незначещи езикови единици са:
  5. Разликата между пиджин и креолски език е в това, че:
  6. Два официални държавни езика има в:
  7. Народностните езици се характеризират с:
  8. Словински и полабски са:
  9. “Емова” терминология се използва за:
  10. При диглосията е налице: