Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Огради името на автора, който е известен със своите басни.
 2. Посочи кой от героите е от приказка на Ханс Кристиян Андерсен.
 3. Коя от пословиците НЕ изразява една и съща мъдрост с останалите?
 4. Огради верния отговор. Битови приказки са тези, в които...
 5. Колко са сравненията в изречението?

  Листата на дървото стърчат от дръжките си като петте пръста на една ръка, а величествената му корона е покрита ту с бели, накичени като свещици цветове, ту с бодливи зелени плодове.

 6. Какво съдържа откъсът?

  Отечество наричаме ние България, защото в нея са живяли от памтивека нашите отци и деди. Родина я наричаме затова, защото в нея сме се родили, в нея се говори родният наш език и всичко в нея е сродно нам.

 7. Какво изразно средство НЕ е употребено в текста?

  Хайде ставайте, дечица! И от клончета върбица свежи венци изплетете. На главици ги сложете, да сте гиздави кат цвете.

 8. Всички изречения в текста от задача 7 са:
 9. Разказ за историческо събитие или за природни забележителности, в който действителността е примесена с чудновата измислица, се нарича:
 10. На кой ред всички съществителни имена са от м.р. мн. ч. ?

Тест по български език и литература IV клас I част

Тест по български език и литература, изходно ниво за 4 клас. Може да се ползва като подготовка за външно оценяване.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 02:26:27
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas