Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Коя е долната граница на Ренесанса?
 2. Кое е новото, което се внушава сред хората по време на Ренесанса?
  Посочете неточния отговор!
 3. Кой е авторът на "Декамерон"?
 4. Къде се развива действието в "Декамерон"?
 5. Каква е целта при написването на "Дон Кихот"?
 6. Каква е творбата "Декамерон"?
 7. Кое от следните качества не притежава Дон Кихот?
 8. Кое от следните изразни средства е използвано при изграждането на образа на Дон Кихот?
 9. Каква е промяната в Санчо Панса?
 10. Какъв НЕ е конфликтът в "Хамлет"?

Тест по западноевропейска литература

Тестът е подходящ за проверка на социокултурните и литературни компетентности върху „Дядо Горио”, „Декамерон“, „Дон Кихот“ и другите изучавани в 10-ти клас творби. Включени са въпросите от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 02:19:41
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 43 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas