Тест по математика за IV клас вариант 3

Тестът е предназначен за ученици от 4 клас и подпомага подготовката им за външното оценяване. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-18 01:46:56
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стойността на израза (112-100:2)-3*2 е:
  2. Колко пъти числото 5 е по-малко от разликата на числата 1150 и 115?
  3. От една градина набрали 150 кг ябълки, 70 кг повече круши, а дюли – с 30 кг по-малко от крушите. Колко килограма плодове всичко са набрали от градината?
  4. Часовникът показваше 11 часа и 15 минути, когато Петър реши теста по математика. Ако той е работил по теста 58 минути, в колко часа е започнал работа по теста?
  5. Ако х:11=10 и остатък 4, то сборът на числото х и числото 86 е равен на:
  6. Периметърът на квадрат е 3 м и 60 см. Равностранен триъгълник има периметър, равен на страната на квадрата. Страната на триъгълника е:
  7. През 1990 година 1 януари е бил понеделник. Какъв ден е бил 7 януари през 1991 година?
  8. Няколко деца събират пари за подарък. Ако от всяко дете съберат по 2 лв, няма да им стигнат 2 лв. Ако съберат по 3 лв, ще им останат 7 лв. Колко са децата?
  9. Преди 5 години сумата от годините на три деца била 19 . Каква ще бъде сумата от годините им след 7 години?
  10. Мария си купила книга, за която платила 3 лв и още половината от цената на книгата. Колко струва книгата?