Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Слънцето има най-малка (отрицателна ) деклинация на:
  2. От коя гледна точка на Земята всички звезди се движат приблизително успоредно на хоризонта:
  3. Къде на Земята пълна Луна може за се наблюдава в течение на повече от 24 часа:
  4. Коя е най-ярката звезда на небето:
  5. Колко пъти по-голяма осветеност създава планетата Венера, когато е от звездна величина -5, в сравнение със звездата Вега, която е от звездна величина 0:
  6. При движение от афелия към перихелия орбиталната скорост на планетата:
  7. По кои свои параметри планетите от земната група и планетите-гиганти НЕ СЕ отделят като две съвсем различни групи обекти:
  8. Как може да се установи най-лесно, че Земята се движи около Слънцето по елипса, а не по окръжност - чрез наблюдения на:
  9. Ако радиолокатор е регистрирал отразен сигнал от астероид 2 секунди след изпращането на сигнала, какво е разстоянието до астероида:
  10. Коя от изброените планети няма естествени спътници:

НБУ - Общ тест по астрономия

НБУ – Астрономия – 2012 - Примерен Общ тест №2 с 24 въпроси

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-18 01:43:51
Предмет: Астрономия
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas