Примерен тест по световна икономика

Тестът е предназначен за студенти 1-2 курс. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 23:29:30
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Пример за прилив на средства по текущата сметка на платежния баланс на страната е:
  2. Разликата между националния износ и внос е
  3. В текущата сметка на платежния баланс не влизат
  4. Капиталовата сметка на платежния баланс
  5. Изравняването на платежния баланс чрез валутния курс е
  6. Кое от цитираните по долу е дебитно записване в текущата сметка на платежния баланс?
  7. Когато България попълни квотата си от СПТ към МВФ
  8. Изравняването на платежния баланс въз основа на монетарния механизъм се реализира и чрез:
  9. Ако български граждани изпратят помощи на съседна страна при природно бедствие в нея, независимата сделка ще намери отражение в
  10. Кое от цитираните по долу е кредитно записване в капиталовата сметка на платежния баланс?