Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изобретение даващо началото на ИР (или с най-голяма важност)
  2. Кое от изброеното по-долу не пречи за натрупването на капитали в Германия?
  3. Кои са особеностите на индустриалното производство в края на 19в. и началото на 20в.
  4. В края на 19 и началото на 20 век по степен на концентрация и централизация САЩ заемат:
  5. Кое място заема Англия в навечерието на ПВС по обем на индустриално производство
  6. Кои са последиците от следвоенната инфлация?
  7. Проблемите, които се появяват в селското стопанство в световен мащаб след ПСВ предизвикват:
  8. Коя стока няма акциз според Закона за акцизите от 1894г.:
  9. Централния комитет за стопански грижи и обществена предвидливост и Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост имат право да: /посочете грешния отговор/
  10. Кое от изброеното по-долу не е част от индустриалната реформа на правителството на БЗНС?

Стопанска история - междинен тест

Решете този тест и вижте какво е нивото на подготовката Ви по дисциплината "Стопанска история"

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:40:25
Предмет: История
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas