Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. ”Всичко действително е разумно, всичко разумно е действително” според:
  2. Човекът е “Мост между животното и свърхчовекът” твърди:
  3. “Адът – това са другите” казва:
  4. Възглед, който не е истинен, наричаме::
  5. Модус означава:
  6. Човекът носител или притежател на права, свойства,наричаме:
  7. Векове наред съществувала практиката при дискусии участниците да използват израза “Магистър –диксит” („Учителят каза.) За кого се отнася това?
  8. Според кого “Човекът е мярка на всички неща”?
  9. Човекът е мярка на всички неща, защото:
  10. Какво отговорил Сократ, когато жрицата на храма в Делфи - Сибила казала, че той е най-мъдрият сред гърците?

Философия – ХI клас вариан 7

Това е варианта на теста по философия, който се падна и е решаван от зрелостниците по желание. Включени са само въпросите със затворен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:35:30
Предмет: Философия
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas