Човекът и природата

Тест по - човекът и природата за IV клас

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое свойство се отнася за водата в твърдо състояние?
  2. Вредни вещества за човека са:
  3. Кой от следните предмети се привлича от магнит?
  4. С коя своя дейност човекът застрашава природата?
  5. Кое твърдение за неживите тела е вярно?
  6. Спазването на кое от правилата НЕ е свързано със здравословния начин на живот?
  7. В кой ред са назовани само обекти на живата природа?
  8. Сетивните органи служат на човека за:
  9. Кой от организмите обитава почвата?
  10. Смяната на сезоните се дължи на: