Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основните принципи на правораздаването са:
  2. Бракът според Българската конституция е:
  3. Родителите имат права по отношение на децата:
  4. Трите “центъра” на държавната власт са:
  5. Трите “сектора” на модерната държава са:
  6. Кога детето става пълноправен гражданин?
  7. От изброените права детето няма право:
  8. Според Конвенцията за правата на детето, – дете е:
  9. Когато българинът отиде и почука на една врата, за да му бъде свършена някаква работа, се държи:
  10. Старият общоприет навик, установен по традиция и вкоренен дълбоко в бита наричаме:

Право – Х клас вариан 6

Примерен тест по право за 10 клас, включващ основни въпроси от първият раздел на правото. Предазначен за ученици от 10 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:24:24
Предмет: Право
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas