Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съпрузите имат напълно равни:
  2. Българинът обича Родината, но мрази:
  3. Без какво НЕ може да съществува държавата?
  4. Правова държава е тази, която има:
  5. Класическото определение на Гражданското общество като ”Сферата, която се намира между семейството и държавата”, е дадено от:
  6. Гражданското общество включва:
  7. Правата, осигуряващи индивидуалната свобода, наричаме:
  8. Правата, свързани със сигурността, икономическото благополучие, наричаме:
  9. Правата, свързани с участие в политическия живот на страната, наричаме:
  10. Човек,който е носител на права,пълноправен, наричаме:

Право – Х клас вариан 3

Примерен тест по право за 10 клас, включващ основни въпроси от първият раздел на правото. Предазначен за ученици от 10 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:20:38
Предмет: Право
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas