Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво представлява правото?
  2. Кой е най важният източник на правото?
  3. Властта може да се придобива и упражнява:
  4. Какъв е критерият за отговорна политика?
  5. Правото защитава свободата на човека:
  6. Свободата на човека свършва:
  7. Основно изискване на гражданите към държавното управление е:
  8. Един от принципите на правото гласи: “ Законът няма обратна сила”. Какво означава това?
  9. “Лош закон, но закон”, означава:
  10. Правната сентенция “Всеки от нас получава от закона и правосъдието повече, отколкото от родителите си” означава:

Право – Х клас вариан 1

Примерен тест по право за 10 клас, включващ основни въпроси от първият раздел на правото. Предазначен за ученици от 10 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:19:07
Предмет: Право
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas