Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Поведението на Диоген Синопски пред Александър Македонски е:
  2. Според една шведска поговорка младостта е:
  3. Кога презрението може да бъде основателно?
  4. Обикновено високомерието е придружено с:
  5. Какво е алибито на клюкаря, за да не бъде обвинен?
  6. Когато враждебността НЕ умее да прощава за нанесени щети, тя става:
  7. Кой човек е голяма личност?
  8. Според известният български сатирик Радой Ралин миналото:
  9. В какво се превръща користния човек, след като бъде разобличен?
  10. Когато враждебността премине в активно и отрицателно отношение, тя се превръща в:

Етика – Х клас вариан 4

Тестът съдържа преговорни въпроси по психология и логика. Съобразен е с публикуваните учебни програми на МОН. Някои от въпросите дават възможност за упражняване на знанията и уменията за матура по предметен цикъл философия.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:15:27
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas