Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какви цели си поставя обучението по философия?
  2. Какво означава човек да изповядва своя философия?
  3. Само за това, че се е родил, човекът представлява:
  4. Какво представлява волята у човека?
  5. Когато казваме, че един човек постъпва безотговорно, имаме предвид:
  6. Какъв е плахия човек?
  7. Проява на какво е самообладанието?
  8. Кой човек е искрен?
  9. Увереността в собственото достойнство поражда:
  10. Какво НЕ се отнася за свободния човек?

Етика – Х клас вариан 1

Тестът съдържа преговорни въпроси по психология и логика. Съобразен е с публикуваните учебни програми на МОН. Някои от въпросите дават възможност за упражняване на знанията и уменията за матура по предметен цикъл философия.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:11:54
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas