Логика – ІХ клас вариан 4

Тестът съдържа преговорни въпроси по психология и логика. Съобразен е с публикуваните учебни програми на МОН. Някои от въпросите дават възможност за упражняване на знанията и уменията за матура по предметен цикъл философия.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:10:13
Предмет: Логика
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Закон в който се твърди , че всяка мисъл трябва да бъде достатъчно обоснована, за да се приеме за истина, е :
  2. Закон в който се твърди, че ако едно съждение води до своето отрицание,това съждение трябва да се смята за неистинно,е :
  3. Съждението,което трябва да бъде обосновано с помощта на артументи,наричаме:
  4. Личното убеждение,което не е аргументирано и се приема на вяра,наричаме:
  5. Какво са аргументите?
  6. В един спор са важни:
  7. Процесът на обосноваване на истинноста на дадена теза с аргументи, наричаме:
  8. Прибързаното създадено мнение,което е неаргументирано и тредно поддаващо се на промяна,дори и когато фактите,го опровергават,наричаме:
  9. Реалните явление или събития,които се установяват,чрез сетивно наблюдение или посредством научни изследвания,наричаме:
  10. Откриването на сходство в съществените характеристики на два сравнявани обекта,наричаме: