Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Защо се налага в училище да усмиряваме своите амбиции за лидерство, да се учим на търпение и толерантност?
  2. Кой е този психически процес, при който външните предмети и явления се отразяват чрез понятия и представи в нашето съзнание?
  3. Кой процес организира и насочва психичния ни живот?
  4. След два-три плахи и неуспешни опита да се откажат от дрогата, наркоманите изпадат в състояние, наречено:
  5. Здравите хора трудно могат да се поставят на мястото на:
  6. Крайният изход за повечето наркомани е:
  7. Какво разкрива самооценката?
  8. Способността на индивида да се адаптира към средата, при което се разбира не само пасивно приспособяване, но и целесъобразно и умно изменение на средата наричаме:
  9. Състоянието на човек, излъган във своите очаквания, лишен от възможността да постигне целите си, наричаме?
  10. Вътрешното състояние, което поражда определено поведение и му придава насоченост, наричаме:

Психология – ІХ клас вариан 4

Тестови задачи върху учебното съдържание по психология за 9 клас. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:03:32
Предмет: Психология
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas