Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой контролира разходите които прави ЕК?
  2. Кои са най-големите разходи на бюджета на ЕС след тези за ОСП?
  3. Колко време някоя от големите страни членки може да председателствува Европейския съвет?
  4. Къде е седалището на Европейския съд по човешките права?
  5. Коя от посочените страни-членки разполага с най-много гласове в Съвета на ЕС при гласуване с квалифицирано мнозинство?
  6. Коя от посочените програми няма отношение към разширяването на ЕС на Изток?
  7. Коя от посочените страни не води формални преговори за членство в ЕС през 2001г.?
  8. Коя от следните области не е в правомощията на ЕО?
  9. Коя от посочените страни не е част от Шенгенското пространство?
  10. Постът председател на Европейския съвет е с: мандат „Тройка” означава

Европейска интеграция вариант 2

Тест за проверка на знанията за студенти изучаващи дисциплината "Европоейска интеграция".

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 14:51:51
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas