Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от твърденията е вярно за кислорода в атмосферата?
  2. Ендемит е:
  3. Екосистемата е:
  4. В коя група са изброени само продуценти?
  5. С „климакс” означаваме:
  6. Мономери на нуклеиновите киселини са:
  7. Каталитични функции имат:
  8. Наследствената информация е записана в молекулите на:
  9. Бактериофагите са:
  10. В коя от двойките думи НЯМА пряка смислова връзка?

Примерен тест за ДЗИ по биология

Решете този примерен тест по биология и проверете знанията си на ниво матура. Въпросите отговарят на изискванията към формата за зрелостен изпит на МОН. Тестът съдържа само затворени въпроси, като верният отговор на всеки от тях е само един.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-10 13:55:28
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas