Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Централният процесор:
  2. RAM е предназначена да:
  3. Кое е приблизително равно на 1 милиард символа?
  4. Входни устройства са:
  5. Кое от следните устройства не е изходно?
  6. Елементи на LCD дисплеи са:
  7. На ксерографския принцип работят:
  8. Алгоритъм е:
  9. Операционната система:
  10. Коя от посочените не е версия на Windows:

Тест по информатика вариант 4

Тестът по информатика е подходящ за оценка на знанията на студентите.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-10 12:00:40
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas