Общ литературен тест

Този тест ще Ви даде възможност да проверите познанията си литература. Включени са само въпросите със затворени отговори, от които само един е верен

Информация и рейтинг

Дата: 2012-05-09 15:05:12
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основен герой на предосвобожденската литература е:
  2. Принцип на предосвобожденската литература е:
  3. Основната характеристика на лотературата след Освобождението е свързана с:
  4. Типични жанрове на литературата в първите десетилетия след Освобождението са:
  5. Посочете вярно твърдение за подчертания израз: "смок е засмукал живот народен / смучат го наши и чужди гости" е:
  6. Опозицията "високо - ниско" е пространствен определител в Ботевата творба:
  7. За кой от героите на повестта "Чичовци" се отнасят следните ключови думи: "френски дрехи", "калевра", "фес", "по модата на американско"
  8. В "Епопея на забравените" Вазов осмисля връзката:
  9. Кой от образите в "Епопея на забравените" е изграден чрез стъждествяване с библейски модел:
  10. Белетристични жанрове са: