Тест по БЕЛ за кандидат-гимназисти

Литературните въпроси тук са свързани главно със задълбочен прочит на произведенията.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-05-08 16:58:45
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кой от редовете има само подчинителни съюзи?
 2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
 3. Какво означава фразеологизмът „оставих си ръцете”?
 4. Какво трябва да се постави на празното място: „Човекът, ............... казах това, не можа да повярва на ушите си?”
 5. В кой ред всички глаголи са от ІІ спрежение?
 6. Колко запетаи са пропуснати в изречението:
  Като вървеше към къщи той не забеляза че една жена дрипава и бедна го гледаше.
 7. В кой ред има грешка?
 8. В кой ред отношението на двойката думи е както при: троха-трошица ?
 9. В кой ред отношението на двойката думи е както при: ден – нощ?
 10. Коя е излишната дума?