Примерен тест за матура по География 2012

Примерната матура тази година съдържа 39 въпроса, 30 от които са тестове. Матурата по География и Икономика запазва формата си от предишните години, като не се наблюдават косвени промени.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-04-20 18:03:52
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от посочените процеси протича под действието на вътрешните земни сили?
 2. За коя природна зона на Земята се отнася следната характеристика:

  „Обхваща обширни територии, заети от иглолистни гори, възникнали в условията на студен климат и значително овлажнение. Типична е за Северна Америка, Азия и Европа”.
 3. Кой климатичен пояс се характеризира с най-малки годишни температурни амплитуди?
 4. Посочете страната, която провежда целенасочена демографска политика за ограничаване на раждаемостта:
 5. Кое твърдение за урбанизацията НЕ е вярно?
 6. Коя от посочените религии има за свещенни градове - Мека и Медина?
 7. ФАО е специализирана организация към ООН по въпросите, свързани с:
 8. Около 2/3 от електроенергията в Норвегия се добива във ВЕЦ, поради водещата роля на една от посочените групи от фактори:
 9. В коя двойка „страна – традиционно производство” има несъответствие?
 10. Посочете държавата, която се намира в Източноевропейския регион: