Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Разстоянието между две селища на картата е 30 см. Мащабът е 1: 40 000 000 . Колко е действителното разстояние между двете селища?
 2. В коя природна зона, след стопанското u усвояване, върху черноземните почви се отглеждат зърнени култури?
 3. Коя структура е резултат от проявата на разломни движения и е означена с цифра 1 на схемата?

  matura geografiq 2012
 4. В коя от посочените групи страни броят на населението се увеличава най-бързо, поради високия естествен прираст?
 5. Посочете организацията, обединяваща страните – износителки на петрол:
 6. Посочете правилното развитие на процеса урбанизация?
 7. Коя от посочените характерни особености на пазарното стопанство НЕ е вярна?
 8. Основни производители на памук в света са:
 9. Посочете основните фактори за разположението на предприятията за производство на алуминий:
 10. Коя характеристика се отнася едновременно за Франция и за Великобритания?

Държавен зрелостен изпит по география и икономика

държавен зрелостен изпит по география и икономика от 2011, за кандидат студенти.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-04-20 16:57:28
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas