Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Етнонимът „славини“ се среща за пръв път в съчиненията на:
  2. Под властта на Аварския хаганат прабългарски конни отряди вземат участие в големите во- енни походи срещу:
  3. За кое събитие се отнасят думите на летописеца Теофан: „Българите започнали да ги преследват. . . и повечето погубили с меч, а мнозина пленили“?
  4. Какви са последиците от административната реформа на хан Омуртаг?
  5. Коя от изброените исторически личности не е съвременник на княз Борис-Михаил?
  6. Като „първа икономическа война“ в средновековна Европа историците определят:
  7. Самуил се обявява за български цар през:
  8. През първата четвърт на X в. в българските земи получава широко разпространение отшел- ничеството. Най-ярък негов представител е:
  9. За кое събитие се отнася следващото описание: „Кардинал Лъв донесе със себе си корона и като я благослови, постави я на главата на моето царство и в ръцете ми даде скиптър и знаме и благослови пресветия патриарх на моето царство и на цяла България...“?
  10. Цар Борил заема търновския престол:

Тест по История на България

ЕПИ - Модул 3 Общ тест по История на България обхващащ периода 681-1944г.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-03-19 18:07:06
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

mariapeltekova