Северозападен социално-икономически район (СЗР)

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Северозападен социално-икономически район (СЗР)“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-24 16:47:48
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В границите на СЗР попада планинският рид от Предбалкана:
  2. Ограничени запаси на природен газ в СЗР има при село:
  3. Гипс в СЗР се добива при:
  4. Голям язовир в СЗР е:
  5. Големи реки, протичащи на територията на СЗР, са:
  6. Вторият по брой на населението град в област Монтана (27 хил. ж.) е:
  7. Към 2011 г. относителният дял на турската етническа група в СЗР е:
  8. ВЕЦ на р. Искър в СЗР има при:
  9. Завод за акумулаторни батерии в СЗР има в:
  10. Завод за фитинги в СЗР е локализиран в: