Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На север в границите ЗТРР изцяло попада:
  2. Големи рудни запаси в ЗТРР има на:
  3. Големи запаси на мрамор в ЗТРР има край:
  4. Пловдивско-Пазарджишкото поле попада в обхвата на климатичната област:
  5. Големи язовири в ЗТРР са:
  6. Засолените почви в ЗТРР са разпространени в:
  7. Третият по брой на населението град (52 хил. ж.) в ЗТРР е:
  8. Вторият по население град (25 хил. ж.) в Пазарджишка об¬ласт е:
  9. Етерично-маслени и лекарствени култури ( роза, мента, лавандула ) се отглеждат предимно в:
  10. Медна руда в ЗТРР се добива в:

Западен Тракийско-родопски социално-икономически район (ЗТРР)

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Западен Тракийско-родопски социално-икономически район (ЗТРР)“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-24 16:31:49
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas